Don't Miss
ennl
Home » Modellen en methoden » Diagnose » 7S model (McKinsey)
7S framework (McKinsey) - ToolsHero

7S model (McKinsey)

Om succesvol te zijn, is het voor elke organisatie nuttig om goed inzicht te hebben in de interne organisatie en er achter te komen hoe men nog efficiënter en effectiever kan werken. Aan de hand van het 7S model kan dit inzicht worden verkregen.

Oorsprong

Het 7S model is ontworpen door medewerkers Tom Peters en Robert Waterman, met ondersteuning van Richard Pascale en Julien Phillips van het Amerikaans consultancybureau McKinsey en wordt wereldwijd in organisaties toegepast. De zeven `S-en´ in dit diagnosemodel, verwijzen naar zeven elementen / factoren die in het Engels met de letter ´S´ beginnen. Het is volgens McKinsey wel een voorwaarde dat de interne relaties tussen deze elementen goed georganiseerd zijn en dat alle elementen de organisatie in één en dezelfde richting sturen.

7S model (McKinsey)

7S model (McKinsey) - ToolsHero

In het 7S model zijn zogenoemde ´harde´ en ´zachte´ elementen opgenomen, waarbij harde elementen zich richten op zaken waar een organisatie direct invloed op kan uitoefenen. De zachte elementen zijn meer abstract in een organisatie aanwezig en zijn terug te vinden in de organisatiecultuur. De harde elementen in het 7S-model zijn ´Strategy´, ´Structure´ en ´Systems´ en de zachte elementen zijn ´Style´, ´Shared Values´, ´Skills´ en ´Staff´.

Korte uitleg

Om het 7S model beter te begrijpen volgt hier een korte uitleg.

Harde elementen:

 • Strategy (strategy) – aan de hand van missie en visie wordt duidelijk welke doelstellingen een organisatie heeft.
 • Structure (structuur) – hoe is de organisatie opgebouwd en welke hiërarchische lagen zijn er?
 • Systems (systemen) – alle formele en informele werkwijzen, procedures en communicatiestromen.

Zachte elementen:

 • Style (stijl) – het gaat hier om leiderschap- en managementstijlen.
 • Shared values (gedeelde waarden) – de normen en waarden en andere vormen van ethiek binnen een organisatie, waarbij visie, bedrijfscultuur en identiteit centraal staan.
 • Skills (vaardigheden) – het gaat hier om zowel de vaardigheden van de organisatie als die van de medewerkers.
 • Staff (personeel) – het gaat hier om de medewerkers, hun competenties en hun taakomschrijvingen.

Toepassing van het 7S model

Het 7S model wordt voornamelijk ingezet om de prestatieknelpunten in een organisatie op te sporen en vervolgens te veranderen en/of te verbeteren. Met een blauwdruk (of foto) van deze prestatieknelpunten, kunnen de verschillende elementen heel gericht worden ingezet. Het is daarbij belangrijk om de huidige situatie (IST) met de gewenste en toekomstige situatie (SOLL) te vergelijken. Het 7S-model vormt een goed kader, waarin mogelijke lacunes en inconsistenties tussen IST en SOLL kunnen worden opgespoord en kunnen worden bijgestuurd.

In praktijk

In praktijk kunnen er aan de hand van het 7S model een aantal vragen worden gesteld, waardoor er een goed beeld van de organisatie ontstaat. Na inventarisatie van deze vragen, is het belangrijk om antwoord te krijgen op een aantal knelpunten zoals:

 • Wordt iedereen binnen de organisatie op het gebied van harde elementen gesteund?
 • Worden de harde elementen binnen de organisatie voldoende ondersteund?
 • Waar zitten in de IST-SOLL-analyse overeenkomsten en waar niet?
 • Welke middelen zijn nodig om de geconstateerde discrepanties in deze analyse te overbruggen?
 • Hoe kan een plan zo goed mogelijk worden gerealiseerd en geïmplementeerd?

Meer informatie

 1. A Brief History of the 7-S (“McKinsey 7-S”) Model – Tom Peters’ blog post describing the origins of the 7S Framework.
 2. Schram, A. (2014). Leadership, Strategic Planning and Strategic Management for Higher Education Institutions in Developing Countries. In World Business and Economics Research Conference (pp. 24-25).
 3. Schwering, R. E. (2003). Focusing leadership through force field analysis: new variations on a venerable planning tool. Leadership & Organization Development Journal, 24(7), 361-370.
 4. Waterman Jr, R. H., Peters, T. J., & Phillips, J. R. (1980). Structure is Not Organization. Business Horizons, 23(3), 14-26.

Literatuuraanbevelingen

Klik op de plaatjes voor meer informatie

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2010). 7S model (McKinsey). Retrieved [insert date] from ToolsHero: http://www.toolshero.com/nl/7s-model-mckinsey

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”http://www.toolshero.com/nl/7s-model-mckinsey”>ToolsHero.com: 7S model (McKinsey)</a>

The following two tabs change content below.
Vincent van Vliet
Vincent van Vliet is co-founder and responsible for the content and release management. Together with the team Vincent sets the strategy and manages the content planning, go-to-market, customer experience and corporate development aspects of the company.
Vincent van Vliet

Latest posts by Vincent van Vliet (see all)