Don't Miss
ennl
Home » Modellen en methoden » Single double loop leren (Argyris and Schon)
Single and double loop learning (Argyris and Schon)

Single double loop leren (Argyris and Schon)

Veranderingen binnen een organisatie worden niet altijd als positief ervaren. Medewerkers zien er niet altijd het nut van in en tonen weerstand om van oude tradities af te wijken.

Double-loop-learning is volgens Chris Argyris (psycholoog) en Donald Schön (filosoof) daarom noodzakelijk, waardoor de organisatie en haar medewerkers meer inzicht krijgt in de oorzaak van problemen en de effectieve manier van oplossen.

Single double loop leren, de drie niveaus

Chris Argyris en Donald Schön onderscheiden drie niveaus van leren binnen organisaties:

  1. Single loop leren – Deze vorm van leren richt zich eenzijdig op het oplossen van toenemende veranderingen en de daardoor ontstane problemen. Er wordt echter aan de vraag voorbij gegaan, wat de daadwerkelijke oorzaak van het probleem is.
  2. Double loop leren – Bij deze vorm van leren wordt er dieper op de oorzaak van het probleem ingegaan en wordt aan de hand van feedback gekeken naar het handelen in het verleden. Wat waren de overwegingen van management en medewerkers om op een bepaalde manier te werken? Wat was hier goed aan en wat kon beter?
  3. Deutero leren – Hierin wordt een combinatie van 1 en 2 gemaakt met als doel nog beter en bewuster te leren. Men leert van fouten uit heden en verleden en men moet in staat zijn dit toe te geven.

single-double-loop-leren (Argyris en Schon) - ToolsHero

Het belang van medewerkers

Medewerkers zijn van groot belang in het leren binnen een organisatie. Volgens Chris Argyris en Donald Schön zijn zij de bouwstenen van een organisatie en brengen zij het geheugen in kaart. Er bestaat volgens hen een kloof tussen wat medewerkers zeggen wat ze willen doen (ondertrouwe theorie) en wat ze daadwerkelijk doen (theorie in gebruik). Dit concept is nuttig voor het begrijpen van menselijk gedrag, wanneer er sprake is van veranderingsprocessen. Bij het single loop leren worden medewerkers van veranderingen op de hoogte gebracht via orders, memo´s en richtlijnen van hogerhand. Helaas leidt dit vaak tot cynisme, demotivatie en defensieve houding, wat weer leidt tot verminderde coöperatie.

Effectief veranderen

Bij het double loop leren worden eerdere strategieën, doelstellingen, regels en procedures ter discussie gesteld en weegt de mening van medewerkers zwaar. Kaders worden losgelaten en er wordt bewust gezocht naar verrassende, paradoxale oplossingen.

Om effectief veranderingen door te voeren, doet een organisatie er goed aan om zich meer te richten op double loop leren, waarbij de meningen en theorieën van medewerkers serieus worden meegenomen in het doorvoeren van nieuwe concepten, afspraken en werkomschrijvingen. Behalve dat medewerkers meer respect naar elkaar krijgen, zullen zij zich ook loyaler opstellen naar de lerende organisatie.

Meer informatie

  1. Greenwood, J. (1998). The role of reflection in single and double loop learning. Journal of advanced nursing, 27(5), 1048-1053.
  2. Kim, D. H. (1998). The link between individual and organizational learning. The strategic management of intellectual capital, 41-62.
  3. Argyris, C. (1977). Organizational learning and management information systems. Accounting, Organizations and Society, 2(2), 113-123.
  4. Argyris, C. (1976). Single-loop and double-loop models in research on decision making. Administrative science quarterly, 363-375.

Literatuuraanbevelingen

Klik op de plaatjes voor meer informatie

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2012. Single double loop leren (Argyris and Schon). Retrieved [insert date] from ToolsHero: http://www.toolshero.com/nl/single-double-loop-leren/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”http://www.toolshero.com/nl/single-double-loop-leren/”>ToolsHero.com: Single double loop leren (Argyris and Schon)</a>

The following two tabs change content below.
Vincent van Vliet
Vincent van Vliet is co-founder and responsible for the content and release management. Together with the team Vincent sets the strategy and manages the content planning, go-to-market, customer experience and corporate development aspects of the company.
Vincent van Vliet

Latest posts by Vincent van Vliet (see all)